Nyheter fra Regnskap Norge

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. De driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, og har en egen nyhetstjeneste for alle som jobber med og er interessert i regnskap. Dette er de 4 siste nyhetssakene deres. Klikk på saken for å lese hele saken på Regnskap Norges hjemmeside.

 • Tusen takk for et fint årsmøte!

  Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert. […]

 • Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

  Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. […]

 • Forenklingskonferansen 2019

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet. […]

 • Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og...

  Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling. […]