Årsoppgjør

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av offentlige regnskap, selvangivelser og ligningspapirer for alle typer selskaper. Vi kan også tilby bistand i forbindelse med styrearbeid, firmaetablering, utarbeidelse av styrets beretning og generalforsamlingsprotokoll.

For våre revisjonspliktige kunder sørger vi for et nært samarbeid med revisor, og vi leverer alltid avstemte og veldokumenterte regnskaper til revisjon.