Fakturering

Vi tilbyr utstedelse og utsendelse av faktura men tilbyr også en løsning hvor du som kunde kan fakturere selv dersom det er ønskelig. Vi er behjelpelig med å følge opp betalingsfrister, purringer, renteberegning og inkassovarsel. Vårt system støtter fakturautsending i EHF-format, pr e-post eller via printsenter.

Ressurser

Betalingsoppfølging

Vi er behjelpelig i de ulike betalingsprosessene. Vi betaler regninger, utarbeider betalingsforslag, foretar ocr-innlesinger og følger opp innbetalinger til kunden. Vårt system har enkle og automatiserte løsninger som gir deg god kontroll og oversikt.

Overlat alt til oss!

Andre regnskapstjenester

Regnskap

Betalings-oppfølging

Årsoppgjør

Lønn