Fakturering

Vi tilbyr utstedelse og utsendelse av faktura men tilbyr også en løsning hvor du som kunde kan fakturere selv dersom det er ønskelig. Vi er behjelpelig med å følge opp betalingsfrister, purringer, renteberegning og inkassovarsel. Vårt system støtter fakturautsending i EHF-format, pr e-post eller via printsenter.

KlientPortal – for bedrifter som ønsker effektivitet og oversikt!

Ved å ta i bruk vår skybaserte løsning Zirius KlientPortal vil du som kunde få mulighet til elektronisk bilagshåndtering. Her vil du blant annet kunne motta fakturaer direkte i portalen, godkjenne og utføre betalinger uten å logge inn i nettbank samt fakturere dine kunder.

Ressurser

Betalingsoppfølging

Vi er behjelpelig i de ulike betalingsprosessene. Vi betaler regninger, utarbeider betalingsforslag, foretar ocr-innlesinger og følger opp innbetalinger til kunden. Vårt system har enkle og automatiserte løsninger som gir deg god kontroll og oversikt.

Overlat alt til oss!

Regnskapssystemet Zirius ERP

Vi benytter Zirius ERP som gir både oss og våre kunder flere muligheter i forhold til hvordan bilagshåndteringen foretas.

Egen pålogging

Portalen tilrettelegger for at du via egen pålogging på nett kan kommunisere med hovedsystemet, uavhengig av tid og sted. Det spiller ingen rolle om du er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, nettbrett eller mobil. På denne måten vil du kunne spare både tid og penger og også få bedre oversikt over ditt regnskap.

Frigjør din tid

Som kunde hos oss kan du velge å levere alle bilag på papir eller elektronisk, og overlate alle de regnskapstekniske oppgavene til oss. På den måten vil du frigjøre tid og ressurser til å løse flere oppgaver for din bedrift.

Andre regnskapstjenester

Regnskap

Betalings-oppfølging

Årsoppgjør

Lønn