Regnskap

Vi tilbyr regnskapsføring som er tilpasset din bedrifts behov for hjelp og kompetanse. Du velger selv om du vil levere dine bilag på papir eller direkte i vår KlientPortal. Vi sørger for korrekt behandling og periodiske rapporter. Vi passer også på at rapportering til offentlige etater skjer innen fastsatte frister.