Regnskap

Vi tilbyr regnskapsføring som er tilpasset din bedrifts behov for hjelp og kompetanse. Du velger selv om du vil levere dine bilag på papir eller direkte i vår KlientPortal. Vi sørger for korrekt behandling og periodiske rapporter. Vi passer også på at rapportering til offentlige etater skjer innen fastsatte frister.

KlientPortal – for bedrifter som ønsker effektivitet og oversikt!

Ved å ta i bruk vår skybaserte løsning Zirius KlientPortal vil du som kunde få mulighet til elektronisk bilagshåndtering. Her vil du blant annet kunne motta fakturaer direkte i portalen, godkjenne og utføre betalinger uten å logge inn i nettbank samt fakturere dine kunder.

Ressurser

Zirius ERP

Vi benytter Zirius ERP som gir både oss og våre kunder flere muligheter i forhold til hvordan bilagshåndteringen foretas.

Egen pålogging

Portalen tilrettelegger for at du via egen pålogging på nett kan kommunisere med hovedsystemet, uavhengig av tid og sted. Det spiller ingen rolle om du er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, nettbrett eller mobil. På denne måten vil du kunne spare både tid og penger og også få bedre oversikt over ditt regnskap.

Frigjør din tid

Som kunde hos oss kan du velge å levere alle bilag på papir eller elektronisk, og overlate alle de regnskapstekniske oppgavene til oss. På den måten vil du frigjøre tid og ressurser til å løse flere oppgaver for din bedrift.

Ressurser

KlientByrå – For bedrifter med utvidet behov!

Her får du som kunde tilgang direkte inn i vårt regnskapssystem hvor vi jobber sammen i en felles løsning. Dette er en komplett økonomiløsning med valgfrihet fra modulene regnskap, handel, prosjekt og service. Sammen blir vi enige om hvem som gjør hvilke oppgaver og tilrettelegger på denne måten for enkelt samspill og en effektiv hverdag hvor du får full oversikt og kontroll.

Overlat alt til oss!